Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Jméno a příjmení: Jan Řehák

Název společnosti: DYSK, spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Okružní 228, Meziboří, 435 13

IČO: 47287888

Kontaktní e-mail: info@ojete-vozy-skoda.cz

Údaje

Pro potřeby kontaktního formuláře sbíráme následující údaje:

jméno a příjmení, e-mailovou adresu, text zprávy a předmět zprávy.

Účelem je získání údajů pro možné budoucí plnění smlouvy, vyřizování dotazů uživatele tohoto webu a ochraně proti útočníkům (antispamová ochrana).

Údaje jsou uchovány maximálně po dobu 1 roku.

Údaje nejsou poskytovány nikomu kromě zpracovatelům osobních údajů. Údaje nebudou použity k jiným, než výše uvedeným účelům.

Zpracovatel osobních údajů

Provozovatel webu:

Jan Řehák, DYSK, spol. s r.o., Okružní 228, Meziboří, 435 13, IČO: 47287888, info@ojete-vozy-skoda.cz

Vaše práva

Máte právo na dotázání údajů, které zpracováváme, účel uchování, dobu uchování, jejich rozsah a kdo k nim může přistupovat. Kdykoliv můžete požádat o změnu nebo vymazání těchto údajů.

Pokud máte podezření, že jednáme proti právním předpisům, můžete nás kontaktovat.

Procházením této webové stránky souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Platnost: od 8. 6. 2022.